Trasy turystyczne - Turystyka

Idź do spisu treści

Menu główne:

TRASY TURYSTYCZNE PROPONOWANE PRZEZ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ


SZLAKI TURYSTYCZNE
SZLAKI BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (źródło: www.biebrza.org.pl)

 fragment "niebieskiego" szlaku turystycznego PL-2551-n Wizna-Lipsk:
Prowadzi na terenie gminy z Trzechrzeczek przez Kamienną Starą i Nową, Szuszalewo w kierunku Lipska. 

Ścieżka edukacyjna "Las":
Ścieżka poprowadzona jest w formie pętli, zaczynającej się i kończącej się przy leśniczówce Trzyrzeczki. Trasa prowadzi przez kompleks leśny i mierzy 3,2 km długości. Początkowo zmierza w kierunku północnym do tzw. "prastory" - malowniczej polany pośród lasu (jej nazwa wzięła się z położenia tego miejsca - "na wprost torów" trasy kolejowej Białystok - Augustów). Dalej ścieżka kieruje się na wschód w stronę wsi Hamulka i stąd powraca w kierunku południowo-zachodnim do leśniczówki. Wyprawa ścieżką, w zależności od czasu poświęconego na zaznajomienie się z treścią tablic i najbliższym otoczeniem, zajmuje od 2 do 4 godzin.
Aby umożliwić zwiedzającym lepsze poznanie tajemnic lasu został wydany również przewodnik z cyklu: Biebrzańskie Szlaki - TOE "Trzyrzeczki" - Ścieszka edukacyjna "Las", który można nabyć wraz z kartami wstępu na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego w leśniczówce Trzyrzeczki. 

Fragment szlaku kajakowego Rogożynek - Ruś:
Odcinki:
Lipsk - Kamienna Nowa 16,6 km (24,1 km)
0,4 km - powrót na rzekę Biebrzę
11,6 km - z lewej ujście rzeki Kamiennej
16,4 km - most drogowy i kolejowy (do stacji Ostrowie Biebrzańskie. 1 km)
16,6 km - na lewym brzegu niezagospodarowane miejsce biwakowania w Kamiennej Nowej.   W odległości 3 km od rzeki znajduje się leśniczówka BPN - Trzyrzeczki i ścieżka przyrodnicza "Las"
Kamienna Nowa - Podhorodnianka 14,2 km (38,3 km)
3,2 km - z prawej ujście rzeki Lebiedzianki
13,1 km - most drogi krajowej Białystok-Augustów
14,2 km - na lewym brzegu pole namiotowe -gospodarz J. Siebiedzińska, tel. (087) 641 21 79; szałasy, sauna (bania), wiata; sklep; posiłki; natryski; parking strzeżony; wypożyczalnia kajaków, kanoe, tratew, rowerów terenowych; transport sprzętu i turystów;

Fragment szlaku kajakowego rzeką Sidra
Spływ najlepiej rozpocząć w Ośrodku Sportów Wodnych nad zalewem, gdzie jest pole namiotowe, lub w miejscowości Siderka poniżej przenoski. Rzeka Sidra może być wspaniałym przeżyciem przed spływem leniwą Biebrzą, bo turysta tutaj musi być wyjątkowo uważny - spotka liczne bystrza. Utrudnieniami są również nisko położone kładki oraz konary drzew na szlaku i zarastające koryto rzeki. Na trasie czekają nas przenoski, uzależnione od stanu wody w rzece. Przy niskim stanie wody przeszkodą są 2 betonowe progi – niezauważalne przy wyższym stanie wody oraz betonowe zastawki (zazwyczaj otwarte), za którymi ukryte są w dnie cieku drewniane kołki.
Etap 1. Sidra – Ostrowie Kolonia 17 km
Kilometraż:
0,0 - Sidra  - początek spływu na łące przy kładce dla pieszych ze stacji kolejowej do wsi;
0,9 - most drogi Sidra – Słomianka;
2,5 - ujście lewobrzeżnego dopływu Bierwicha (Bierwieka);
3,3 - ujście lewobrzeżnego dopływu Mościszanka;
4,8 - Siderka, most drogowy do wsi Szostaki, jaz młyński nieczynnego młyna. Kajaki przenosimy około 80 metrów prawym brzegiem - dogodne miejsce wodowania kajaków;
8,5 - na prawym brzegu wieś Butrymowce i most drogi lokalnej do wsi Grzebienie;
11,7 - most drogi wojewódzkiej 670 Dąbrowa Białostocka – Grodno;
13,8 - most drogi lokalnej Harasimowicze (Wielki Staw) – Dubaśno;
14,0 - nieczynna zastawka, poniżej pozostałość nasypu linii kolejowej łączącej niegdyś Augustów z Grodnem;
17,0 - Ostrowie Kolonia, na lewym brzegu przy rowie do stawów, pole namiotowe.
 
Etap 2. Ostrowie - Lipsk 10 km (27 km)
Kilometraż:
2,0 - granica Biebrzańskiego Parku Narodowego – rzeka silnie meandruje;
3,0 - ujście rzeki Sidry do Biebrzy;
7,0 km – zagospodarowane pole namiotowe.

INNE ŚCIEŻKI I SZLAKI

Fragment Ścieżki przyrodniczej "Błota Biebrzańskie - Nowy Lipsk" (znaki czerwone). Zlokalizowana jest ok. 7 km na zachód od Lipska. Trasa liczy 3 lub 4 km (dwa warianty trasy). Na szlaku ścieżki znajdują się 2 wieże widokowe i 8 przystanków. Należy zaopatrzyć się w buty gumowe, trasa może być trudna do przejścia. Warto jednak podjąć wysiłek, aby poznać młaki turzycowe, łąkę ostrożeniową czy zbiorowiska brzeziny bagiennej. Twórcą i administratorem ścieżki jest Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej.

Ścieżka przyrodnicza "Błota Biebrzańskie - Szuszalewo"
Położona jest na północny zachód od drogi Dąbrowa Białostocka - Lipsk. Przebiega pomiędzy Wyspą Suszalewską i Wyspą Jałowską, łącząc dwie wieże widokowe. Trasa liczy 2,5 km, jest łatwa, może służyć jako trasa spacerowa. Dzięki 5 przystankom możemy obserwować murawy psammofilne, zarośla brzozy niskiej i kępy wełnianeczki alpejskiej. Twórcą i administratorem ścieżki jest Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej.

Fragment Szlaku rowerowego BK -7006 n - niebieski - 126 km
OSOWIEC-TWIERDZA Płochowo - Goniądz - Mońki -Jaświły -Mikicin - Karpowicze -Suchowola -Okopy - Laudańszczyzna - Ostrówek - Horodnianka - Domuraty - Zwierzyniec Wielki - Grodzisk - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Kizielany - Zabrodzie -KORYCIN.

Fragment Szlaku Rowerowego Im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki - 100 km
CZARNA BIAŁOSTOCKA - Czarna Wieś Kościelna - Janów - Okopy - Suchowola - Okopy - Zwierzyniec Wielki - Stara Kamienna - Dąbrowa Białostocka - RÓŻANYSTOK.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego