Zabytki - Turystyka

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZABYTKI
Dąbrowa Białostocka:
 1. Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – zbudowany w latach 1897-1902, łączący style romański i gotycki, poprzedni mały kościółek drewniany miejscowa ludność rozebrała w ciągu jednej nocy, obawiając się skonfiskowania go przez zaborcę; obok znajduje się cmentarz przykościelny z XVI wieku.
 2. Dzwonnica murowana wzniesiona około 1900 roku - w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
 3. Kapliczka murowana  w stylu neogotyckim wzniesiona na przełomie XIX i XX w. - w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
 4. Wiatrak betonowy z 1928 roku - typu holender.
 5. Cmentarz żydowski (kirkut) z XVII wieku - drugi cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej, ostatni pochówek odbył się tu w 1945 roku. W Dąbrowie Białostockiej przed II wojną światową istniały dwie synagogi, szkoła żydowska oraz łaźnia żydowska;
 6. Dawny majątek ziemski „Kalno” - po powstaniu styczniowym represje dotknęły wiele majątków znajdujących się na terenie obecnej gminy dąbrowskiej - zostały one pod przymusem sprzedane Rosjanom. W samej Dąbrowie ostał się jedynie majątek Kolno, gdzie mieścił się czołowy Zarząd Rybołóstwa Śródlądowego. Kalniańskie stawy wykopali skazańcy, skazani w większości za działalność polityczną wrogą caratowi, w tym również Polacy, którzy brali udział w powstaniach narodowych. Majątek Kalno - niegdysiejszy dwór z siedzibą administratora Klucza Kalniańskiego oraz czworaki zostały rozparcelowane po II wojnie światowej;
 7. Kapliczka murowana z roku 1905 przy ul. Małyszówka (dawniej wieś Małyszowka-Kolonia).
 8. Dom drewniany wzniesiony w latach 30. XX wieku – przy ul. 3 Maja 26.
 9. Dom murowany z częścią gospodarczą zbudowany na początku XX w. – przy ul. Małyszówka 6.
 10. Dom murowany zbudowany około 1935 roku – przy ul. 3 Maja 15.
 11. Spichlerz drewniany zbudowany w drugiej połowie XIX wieku – przy ul. Małyszówka 12.
 12. Dom murowany zbudowany w latach 30. XX w. – przy ul. 3 Maja 19.
 13. Dom murowany zbudowany w latach 30. XX w. – przy ul. 3 Maja 44.
 14. Dom drewniany z częścią gospodarczą z II połowy XIX wieku – przy ul. Małyszówka 36.
 15. Dom drewniany z częścią gospodarczą z II połowy XIX wieku – przy ul. Małyszówka 47.
 
Grabowo:
 1. Dom murowany z roku 1926 (pod nr 1).
 2. Dom drewniany z roku 1920 (pod nr 5).
 3. Dom drewniany zbudowany w początku XX wieku (pod nr 5).
 4. Dom drewniany zbudowany pod koniec XIX wieku (pod nr 6).
 5. Dom drewniany zbudowany w II połowie XIX wieku (pod nr 24);
 
Harasimowicze/ Wielki Staw:
 1. Grób – Pomnik Grzegorza Kunawina – mogiła zbiorowa Armii Radzieckiej (51 pochowanych osób).
 2. Ruiny młyna wodnego i tama z okresu przed II wojną światową;
 
Jaczno:
 1. Drewniana kaplica cmentarna p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności – zbudowana w II połowie XIX wieku.
 2. Murowana cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, konsekrowana 2 sierpnia 1993 roku; w 1846 we wsi wzniesiono drewnianą cerkiew parafialną pod wezwaniem św. Proroka Eliasza, w której umieszczono cudowną Jaczniańską Ikonę Matki Bożej napisaną w 1624 w Lipsku. Świątynia spłonęła w 1986 wraz z całym wyposażeniem. W tym samym miejscu na początku lat 90. wzniesiono murowaną.
 3. Drewniany ganek z sześcioma profilowanymi słupkami podtrzymującymi dwuspadowy daszek kryty blachą – przy jednym z drewnianych domów w Jacznie.
 
Kamienna Nowa:
 1. Dworzec kolejowy zbudowany pod koniec XIX wieku;
 
Kamienna Stara:
 1. Drewniany kościół parafialny p.w. św. Anny z roku 1610, fundowany przez Piotra Wiesiołowskiego jako kaplica dworska – najstarszy budowla sakralna na Podlasiu, obok kościoła grób generała Nikodema Sulika, bohatera bitwy pod Monte Cassino.
 2. Drewniany wiatrak typu holenderskiego wybudowany w latach 1901-1902 (obecnie w ruinie).
 3. Wojenny cmentarz rosyjski z okresu I wojny światowej, powstały w roku 1915;

Różanystok:
 1. Zespół klasztorny Dominikanów, którego budowę rozpoczęto w roku 1759, a w nim:
 • Kościół p.w. Ofiarowania NMP zbudowany w latach 1759-1785 w stylu barokowym, murowany;
 • Klasztor męski zbudowany w latach 1759-1794 w typie pałacowym, murowany;
 • Klasztor żeński – tzw. „Drapieżnik” – zbudowany na początku XX w., murowany;
 • Cerkiew prawosławna, obecnie kaplica rzymskokatolicka p.w. MB Wspomożycielki, zbudowana na początku XX wieku z elementami stylu romańskiego w wystroju, murowana;
 • Sierociniec zbudowany na początku XX w. złożony z dwóch budynków w kształcie litery „L” połączonych niższym łącznikiem;
 • Budynek mieszkalny – tzw. „Zielona Dacza” – budynek zbudowany na początku XX wieku;
 • Szkoła zbudowana w latach 20. XX wieku;   
 • Szpital odbudowany w latach 1921-1922;
 • Plebania zbudowana po 1921 roku, prawdopodobnie około 1930 roku;

Inne zabytki:
 1. Linia Mołotowa – kompleks bunkrów i umocnień z czasów II wojny światowej. Na obszarze Gminy Dąbrowa Białostocka obiekty Linii Mołotowa umiejscowione są pomiędzy wsiami Hamulka a Kamienna Nowa i stanowią część  Grodzieńskiego i Osowieckiego Rejonu Umocnionego; schrony te zbudowała Armia Czerwona w latach 1940-1941 (tereny te w tym czasie należały do sowieckiej strefy okupacyjnej) na całej długości linii granicznej z hitlerowskimi Niemcami. Przy budowie schronów wykorzystywano niewolniczą pracę miejscowej ludności.
 2. Nasyp kolejowy na odcinku Kamienna Nowa-Ostrowie-Harasimowicze-Dubaśno-Chworościany. W 1899 roku oddano do użytku linię kolejową Grodno – Augustów – Suwałki – Orany. Była to tzw. odnoga zaniemeńska. Linia ta była zbudowana przez Rosjan jako militarna kolej okrężna. Decyzja o budowie trasy Grodno – Suwałki – Orany zapadła 17 czerwca 1895 roku. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto w lipcu 1896 roku. Od następnego roku prace ruszyły „pełną parą” na całej trasie. Pierwszy pociąg testujący wytrzymałość torów przejechał 11 grudnia 1897 roku. Linię kolejową zaś otwarto 13 maja 1899 roku. Odcinek kolei Grodno – Suwałki został po II wojnie światowej przecięty granicą państwową. Linia została zamknięta i rozebrana na odcinku Grodno - Kamienna Nowa, a Suwałki i Augustów aż do 1964 roku nie miały bezpośredniego połączenia kolejowego z Białymstokiem. Dopiero w latach 1960-1963 zaczęto budować połączenie kolejowe z Kamiennej Nowej do Sokółki.
 3. Inne ciekawe obiekty budownictwa drewnianego z okresu przełomu XIX i XX wieku w miejscowościach: Brzozowo, Hamulka, Jałówka, Małowista, Suchodolina.
 4. Drewniane krzyże przydrożne.
 5. 14 kapliczek na terenie całej gminy.
 6. 234 stanowiska archeologiczne rozmieszczone wzdłuż Biebrzy, Kamiennej i Sidry. Do rejestru zabytków jest wpisane grodzisko wczesnośredniowieczne w Grodziszczanach.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego